Varselkläder

På alla arbeten som utförs där det finns någon form av trafik ska man använda varselkläder. Dit räknas till exempel byggplatser, vägar, gruvor, platser för lossning och lastning, flygplatser och hamnar. 

Arbetsmiljöverket gör aktivt kontroller för att se att dessa regler följs, de har också möjlighet att stänga av en person eller hela företag, med stöd av arbetsmiljölagen, från en arbetsplats om skyddsåtgärderna inte har vidtagits. Vad gäller varselkläder så finns dessa i tre olika klasser som styrs av hur mycket reflexyta och fluorescerande yta plagget har. Alltså hur mycket synlighet de har. Man måste ha den klass som krävs på den arbetplats man är på, man kan alltså inte få klass 3 genom att kombinera klass 1 + 2.

Enligt Eu-direktiv så finns det tre godkända färger på dessa plagg, dessa är fluorescerande orange, rött och gult. Den gula har mest synlighet men blir också fortare smutsig så de flersta väljer trots allt orange. Klass 1 är den lägsta klassen och den bör ha minst 0,14 m fluorescerande yta och minst 0,10 m reflexyta. Klass 2 ska ha minst 0,50 m fluorescerande yta och 0,13 m reflexyta och slutligen klass 3 som har mest synlighet, där ska den fluorescerande ytan vara minst 0,80 m och reflexerna minst 0,20 m. Vad som är viktigt att veta är att det inte heller får vara något glapp på mer än 5 cm vilket innebär att man måste hålla blixtlåset stängt på exempelvis jackan.  I mörkret tappar färgerna (trots sin fluorescering) lyskraft därför utrustas kläderna även med en viss standars på reflexerna.

Som företagare gäller det att vara uppmärksam på att detta följs, man riskerar inte bara 100 000 tals kronor i böter utan kan även bli av med jobb och möjligheten att kunna offerera nya.