Vad spelar det för roll med en bra chef?

Att ett företag bör ha en chef som är bra låter självklart, men trots allt kanske alla inte reflekterat över vad det betyder. Vad är det som gör en chef bra? Och varför spelar det så stor roll?

Relationen till anställda

En chef funkar bäst om han eller hon har bra relationer till sina anställda. På stora företag kan det finnas flera olika nivåer av chefer, och då är det framförallt den chef som jobbar närmast de anställda som ska kunna finnas där, stötta, lyssna när det blir problem, hitta lösningar, peppa och få någon att utvecklas. Även högre chefer behöver vara bra på kommunikation, konfliktlösning och skapande av motivation.

Chefsrollen

En chef behöver vara tydlig i sin roll, tydlig med vad som gäller och vilka värderingar han eller hon har. Att kunna ta beslut är viktigt, och minst lika viktigt är det att kunna delegera. Försöker man göra allt själv är det som upplagt för att man ska krascha. På chef.se kan man läsa mer om chefsrollen.

Att hitta en bra chef

Det är vanligt att rekrytera chefer inom den egna organisationen. Någon som jobbat där vet hur saker funkar och har kunskap på området. I många fall kan det vara ett bra val. I andra fall kan just att ta någon utifrån vara bättre, någon som kan se på verksamheten och dess möjligheter från ett nytt perspektiv. Hjälp för att hitta rätt person för chefsjobbet kan man få från Headagent.

En bra chef kan se sina anställda, och få dem att prestera på topp. Han eller hon vet också hur man skapar affärer, och vidareutvecklar företaget i den riktning som passar bäst för den tid vi befinner oss i. Det är helt avgörande för hur det ska gå för ett företag.