Säkerhet på arbetsplatsen

Säkerheten främst är ett gammalt uttryck men att det hängt med så länge är av en anledning. Säkerheten är otroligt viktig och något du inte ska tumma på. Vi ska därför gå igenom några saker du kan göra för att din arbetsplats ska bli säkrare.

Ett allmänt tips är att jobba med arbetsmiljön på din arbetsplats. Var uppmärksam på situationer som kan innebära fara och hitta sätt att undvika dessa. Om du också arbetar med att stärka lagkänslan bland dina anställda så kommer också de bli mer lyhörda och gemensamt arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Var noggrann och fråga dina anställda om potentiella faror de möter i sitt arbete. Det behöver inte vara situationer som innebär "riktig" fara utan kan också vara saker som monotona rörelser eller andra saker som kan innebära smärta eller obehag i längden.

Se också till att dina anställda vet hur man agerar vid nödsituationer eller andra potentiellt farliga händelser. De måste veta var till exempel brandsläckare och nödutgångar finns.

Det är också viktigt att dina anställda får lära sig hur de ska agera om olyckan är framme. En HLR-kurs eller liknande kan vara skillnaden mellan liv och död om det skulle gå så illa. Frågan är om du har råd att inte göra detta. Dina anställdas välmående måste sättas i första rummet.

En arbetsgivare som bryr sig om sina anställda kommer också få ut mycket av detta. Anställda som känner sig uppskattade tenderar att jobba bättre. Något som är bra för ditt företag. Du ska därför inte se detta som en onödig kostnad utan som en investering som på lång sikt också kommer till gagn för ditt företag.