Rot-avdrag

När man renoverar eller bygger ut idag så har man möjlighet att använda rot-avdrag för att bekosta en del av arbetet, vilket faktiskt kan vara avgörande för många i valet av att använda sig av hantverkare eller göra jobbet själv. 

 

Det första man ska göra är att ta in offerter för att få en ungefärlig uppskattning på vad arbetet kommer att kosta så du kan räkna ut hur mycket du tjänar på att använda dig av rot-avdraget. När du sedan väljer hantverkare så sköter de oftast om att göra avdragen åt dig direkt på fakturan så att du dessutom slipper ligga ute med de pengarna. 

Det finns några olika villkor som man måste uppfylla för att kunna utnyttja rot-avdraget vilket de flesta av oss kan göra och det är den hantverkare som gör arbetet som ansöker om det. Tänk på att man inte får anlita närstående och att du måste äga och bo i din bostad för att kunna använda dig av avdraget. 

Är du osäker på hur mycket du kan använda så har skatteverket en sida där du själv kan räkna ut hur mycket avdrag du har rätt att göra. Du får max göra avdrag för 30% av arbetskostnaden och maxbeloppet som du kan utnyttja är 50 000 kronor.