Förbättra samarbetet i olika arbetsgrupper på företaget

Genom forskning har psykologer kommit på olika sätt att förbättra samarbetet i arbetsgrupper. Det går att göra en bedömning av personer med hjälp av tester, analyser och rådgivning.

Ta hjälp av experter om ni inte lyckas att lösa problemen själv. Ibland är det bra med nya ögon som kan se problemen. Det blir i slutändan en sund situation där båda parter mår bättre.

Prestation

Samarbetet i grupp påverkar trivseln och därefter stämningen på arbetsplatsen. Trivsel har ett tydligt samband med hur gruppen fungerar och kommer att prestera. Feedback är ett viktigt verktyg att använda sig av och det utvecklar dessutom teamkänslan. Våra olika inställningar till arbetet påverkar våra inställning till att ta emot olika sorters feedback. Konstruktiv kritik kan vara svår att ge. Det kan även bli uppfattat negativt fastän det inte är menat så.

Effektivt samarbete

Det är bra att dela med sig av andras misstag, det skapar bra förutsättningar för andra att göra och erkänna sina misstag. Då kan alla ta lärdomar av dem framöver. Skapa tydliga riktlinjer för vad de ska åstadkomma och hur det lämpligen bör göra. Se även till att alla får komma till tals i de kreativa skedena. Hitta ett bra arbetssätt som fungerar i er grupp. En god arbetshälsa vinner alla på.