För dig som arbetar i bullrig miljö

En säker och hälsosam arbetsmiljö är något som inte bör kompromissas. Dessvärre finns det vissa yrkesroller som är mer utsatta för olika krävande situationer som kan vara påfrestande för kroppen.

Arbetar du i en miljö med en hög bullernivå är din arbetsgivare skyldig att förse dig med relevant skydd. Genom att ta hänsyn till dina anställda kan din arbetsplats därmed uppnå de villkor som en god arbetsmiljö kräver.

Preventiva åtgärder inom hörselskador

Arbetsgivaren är som sagt ansvarig att förse sina anställda med relevant utrustning som kan säkra lägre ljudnivåer. Det handlar oftast om olika typer av hörselskydd. Samtidigt är det även viktigt att utföra mätningar och av bullernivåerna för att motverka en dålig inverkan på de anställdas hörsel.

Hörselskador är ofta besvär som människor inte märker av. Att göra preventiva hörselundersökningar kan därför vara en bra idé. På så sätt kan du även motverka att dina eventuella besvär blir värre.

Boka tid för en undersökning

Vill du boka tid för dig eller dina anställda kan du läsa mer här. Att göra regelbundna hörseltest kan vara en viktig del av riskbedömningen på din arbetsplats. Därmed kan arbetsmiljön bli säkrare och tryggare för dig och dina anställda.