Den viktiga arbetsmiljön

Helt klart så är skyddskläder och annan utrustning viktig för att man ska kunna utföra sitt arbete. Ingen ska vara tvungen att utföra ett riskfyllt arbete utan relevant klädsel som skyddar en för eventuella faror. Den viktiga arbetsmiljön man befinner sig i ska vara enligt lag kontrollerad och så riskfri som det bara går.

Sverige regering har genom Arbetsmiljöverket tagit fram strategier och mål för att företag ska följa den arbetsmiljölag som är fastställd. Det ska inom företagen konstant förekomma ett systematiskt miljöarbete som hjälper de anställda att kunna arbeta under bättre förutsättningar. Det ska finnas arbetsmiljöombud på varje arbetsplats som man som anställd kan visa på brister i arbetsmiljön. Denna ska i sin tur ta det med arbetsgivaren så åtgärder sätts in.

Flera företag är föredömen när det kommer till just arbetsmiljö, Komatsu Forest är ett av dessa företag som satsat mycket på förarens arbetsmiljö. Den förarmiljö man idag ser på moderna skogsmaskiner är anpassade till ergonomiska förutsättningar. En modern utrustat skotare exempelvis har hydraulisk fjädring för hytten vilket gör det oerhört bekvämt att befinna sig i hytten. Sitter man 8 arbetstimmar i ett fordon så bör det vara en bekväm arbetsmiljö man befinner sig i.

Det behöver inte bara vara fysisk arbetsmiljö som behöver förbättras utan även den psykosociala arbetsmiljön kan vara i behov av förändringar. DN skriver i en artikel om hur man skapar en bättre arbetsplats. Om man har en bra ledning och engagerad personal samt arbetar för att skapa ett bra arbetsklimat så kan man komma långt. Det gäller att prata om problemen och försöka hitta bra lösningar på dessa problem.