Byggsektorn i Sverige

Det byggs som aldrig förr i Sverige och vi är mitt i en byggboom som inte verkar tappa fart. Det kommer förr eller senare att lugna ner sig. Frågan är bara när. Det finns många fördelar med att det byggs, allt från kommersiella fastigheter till bostadshus och många är det som delar på kakan.

Framförallt så ger alla byggen arbeten, allt från ingenjörer till byggarbetare. Underleverantörer som förser de stora byggföretagen med material och produkter som behövs för byggandet. Hos BB Gruppen så hittar ni det ni kan tänkas behöva för lås och säkerhet till fastigheter och byggnader. Detta är bara ett exempel på vad som behövs innan en byggnation står klar.

Det är inte bara byggnader som byggs utan allt infrastruktur runt kring behöver också ses över. Byggs det bostäder så behövs det möjligheter för parkeringar. Finns det inte skola i närheten så kanske det behöver byggas för att tillgodose möjligheterna för skolgång. Det kan tillkomma restauranger och annat som gör det nya bostadsområdet attraktivt att bo och leva i.

Det kan vara intressant att i perspektiv med hur det ser ut idag jämfört med hur det såg ut i Stockholm under slutet på 1800-talet och staden växte med ungefär 30 procent, det kan man kalla för byggboom. I tidningen Populär Historia kan man läsa om just detta och hur staten fick gå in och styra upp bostadspolitiken. Mycket har förändras sedan slutet på 1800-talet och början på 1900-talet och tur är väl det. Förhoppningsvis så lär man sig av de misstag som gjorts tidigare.