Bostadsbristen och byggbranschen

I Sverige har vi länge haft en bostadsbrist men ingen har verkat vilja ta tag i problemet förrän nu. Studier som har gjorts visar på att landet behöver bygga runt 80 000 bostäder per år för att klara efterfrågan. Förra året byggdes det runt 64 000 lägenheter och boenden runt om i Sverige. 

Det är under efterfrågan och byggsektorn i Sverige ser ut att bygga mindre det här året. Priserna på bostäder har sjunkit och efterfrågan känns mättad även om den inte är det. Det gör det dyrt att bygga och svårt att få igen sina investeringar inom en rimlig tidsperiod. 

En del pekar på att reaskatten behöver tas bort, då behöver vi inte längre lika många bostäder. Problemet idag är att folk inte vill flytta, speciellt inte i den äldre generationer. Även om de skulle trivas bättre i en mindre lägenhet än ett stort hus, kan de inte göra det eftersom de skulle gå med förlust.

Huset är avbetalat och billigt att bo i medan bostadsrätten har dyrare hyra för mindre utrymme. Det går inte ihop och gör att äldre personer håller kvar vid hus och större lägenheter som hade passar bättre till den nybildade familjen. 

Det vi ser nu är en massa beslut som måste tas. Ska vi bygga mer? Kan vi ändra bygg- eller försäljningslagarna så det blir mer gynnsamt att bygga och sälja? Detta kommer nog att bli en het fråga under det kommande valet.