Att tänka på miljön

Alla företag måste alltid tänka på vilken miljöpåverkan deras verksamhet i slutändan har. Och ju större företaget är desto viktigare blir denna fråga.

Olika branscher kommer ju behöva lägga olika fokus på detta. En redovisningsfirma kommer ju knappast ha samma påverkan som något företag inom industrivärlden. Kraven som ställs på företag inom olika branscher kommer på så sätt även vara mycket annorlunda. Att hålla sig efter de krav och bestämmelser som tagits fram är ju en självklarhet för att få fortsätta sin verksamhet inom Sveriges gränser. Men samtidigt kan ett företag bidra mer än bara på det sättet.

Många föreningar och organisationer arbetar idag med att främja miljötänk i allmänhet. Ett av de mest kända är Naturskyddsföreningen, som bildades redan 1909. Det är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar med natur- och miljöfrågor. De har bland annat ett stödprogram där de gör det möjligt för företag att stödja deras verksamhet och hjälpa dem att fortsätta vara en positivt drivande kraft i dagens samhälle.

Miljömedvetenhet och ansvarstagande bland företag är några av de viktigaste faktorerna för att förbättra miljön både lokalt och globalt. I slutet på 2018 rapporterade bland annat SVT att bara tre svenska företag släpper ut mer växthusgaser än Sverige gör som en nation.

Men även företag som vill ta steg att minska sin miljöpåverkan och bli mer grönt kan finna det svårt att göra detta jobb helt själv. Som tur är finns det bra samarbetspartners som kan vägleda en i detta arbeta och förbättra verksamheten ur ett miljöperspektiv. Vilket är något som fler absolut borde överväga.

Även mindre företag kan göra sin del i det globala miljöarbetet. Av denna anledning finns det färdiga miljöpolicies man kan ladda ned och börja använda sig av. Detta kan avsevärt skynda på ett företags miljöarbete.