Välkommen

På den här sidan tänkte vi samla information om hur viktigt det är med rätt skyddsutrustning på det jobb du ska utföra men även vilken betydelse arbetskläderna har och vad du som företagare bör tänka på kring detta och mycket mer. 

Det är många som i många fall tänkt att "jag ska bara" och struntar i eventuell skyddsutrustning då det känns besvärligt eller omständigt att ta på sig den för ett snabbt jobb och det är oftast då olyckan händer. Vikten av skyddutrustning ska inte negligeras och som arbetsgivare finns det lagar om detta som man måste ha koll på. Det är du som företagare som är ytterst ansvarig för att dessa följs och ska informera personalen om vad som gäller, utbildning och demonstration av utrustningen och se till att skyddsutrustningen underhålls och förvaras rätt.

Detsamma gäller arbetskläder. Olika yrken kräver olika arbetskläder allt ifrån skyddande utrustning både mot kemikalier eller värme och för att öka arbetstagarens synlighet vid vägar och exempelvis skogsarbete. Andra arbeten kräver arbetskläder för miljö och hygien. Detta gäller till exempel vård eller kök och livsmedelshantering. Oavsett om du arbetar som brandman eller inom vården så finns det olika regler från arbetsmiljöverket och socialstyrelsen som ska följas, både för arbetstagarens och andras säkerhet. Bland annat så har varselkläder olika klassificeringar från 1 till 3 och det är viktigt att dessa följs inom det yrke man arbetar, givetvis i första hand för säkerheten men det kan också sluta med att det blir dryga böter om man har för liten yta flourescerande yta och reflexer på dem.  

Som företagare har du alltså ett stort ansvar för att se till att regler och lagar följs men det ökar också säkerheten och därmed även produktiviteten på arbetsplatsen. Personalen är givetvis den viktigaste resursen ett företag kan ha och det är de som hjälper dig att lyckas i framtiden.